ზარის და SMS-ის გადამისამართება ქართულ ნომერზე ბეჭდვა ელფოსტა
 
შეიძინეთ "გლობალ სელის" ქართული მობილური ნომერი ლამაზი კომბინაციით და გადაიმისამართეთ ზარები და SMS-ები თქვენს პირად ქართულ მობილურ ნომერზე!
 
"გლობალ სელის" ქართულ მობილურ ნომერზე შემომავალი ზარების გადამისამართება სხვა ქართული მობილური ქსელის ნომერზე უფასოა, ასევე არ ჩამოგეჭრებათ გადამისამართების სერვისით სარგებლობის რაიმე საფასური ან სააბონენტო გადასახადი.

SMS-ების გადამისამართება ხდება ავტომატურად ზარის გადამისამართების სერვისთან ერთად. გლობალ სელის ქართულ მობილურ ნომერზე მიღებული და გადამისამართებული SMS-ის საფასური შეადგენს 6 თეთრს და იგი ჩამოიჭრება გლობალ სელის ქართული მობილური ნომრის მიმდინარე ბალანსიდან. თუ ნომერზე არსებული მიმდინარე ბალანსი 6 თეთრზე ნაკლებია, SMS-ს ვერ მიიღებს აბონენტი გადამისამართებულ ნომერზე. 
 
 
 

 ონლაინ დახმარება^