ტარიფები ბეჭდვა ელფოსტა

შემომავალი ზარი / SMS

 

გამავალი ზარი / SMS

 

ქართულ ნომერზე

 

გადამისამართებული "გლობალ სელის" ნომერზე 

გადამისამართებული უცხოურ მობილურ ნომერზე

გადამისამართებული ქართულ მობილურ ნომერზე

 

ქართული ნომრიდან 

       

 (აღნიშნული სერვისი ხელმისაწვდომი

იქნება უახლოეს მომავალში)

 

 

 

 

 საერთაშორისო ნომერზე

 Global Sim

სიმ სტანდარტ +

სტანდარტული ნომერი

 

 

საერთაშორისო ნომრიდან

Global Sim

სიმ სტანდარტ +

სტანდარტული ნომერი

 

 ონლაინ დახმარება^