სიმ ბარათი ევროპული და ქართული ნომრით

“გლობალ სელის” აბონენტებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა,
მსოფლიოს 200–მდე ქვეყანაში მოგზაურობისას, ევროპულ ნომერთან ერთად ჰქოდეთ “გლობალ სელის” ქართული ნომერი (995 559 ....).
 
ქართულ ნომერზე მიღებული თითოეული ზარის ღირებულება იმ ქვეყანაში, სადაც სიმ-ბარათზე არსებულ საერთაშორისო ნომერზე შემომავალი ზარი უფასოა, შეადგენს 0.20 USD -ს წუთში, ხოლო ქვეყნებში, სადაც სიმ-ბარათზე არსებულ საერთაშორისო ნომერზე შემომავალი ზარი ფასიანია, შემომავალი ზარის ტარიფს დაემატება 0.20 USD წუთში.
 
თქვენს ახლობლებს ეძლევათ შესაძლებლობა, წარმოუდგენლად დაზოგონ ხარჯები თქვენთან დარეკვისას. კონკრეტულად, ნებისმიერი ქართული ნომრიდან “გლობალ სელის” ქართულ ნომერზე(მსოფლიოს რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იმყოფებოდეთ) დარეკვისას, დამრეკავი არ იხდის რაიმე დამატებით საფასურს – ტარიფი განისაზღვრება ქართულ მობილურ ნომერზე დარეკვის სტანდარტული ფასით!
 
სიმ-ბარათიდან ზარის განხორციელება შესაძლებელია, როგორც საერთაშორისო, ისე ქართული ნომრიდან; ამისათვის აუცილებელია სასურველი ნომერი (გამავალი ზარის მიზნებისთვის) გააქტიურდეს მთავარ ნომრად, რის შემდეგაც ყველა გამავალი ზარი განხორციელდება ამ ნომრიდან მანამ, სანამ არ მოხდება მთავარი ნომრის შეცვლა.
 
აქტივაცია:
 
• საერთაშორისო ნომრის მთავარ ნომრად გააქტიურება - აკრიფეთ: 146301#
• ქართული ნომრის მთავარ ნომრად გააქტიურება - აკრიფეთ: 146302#
• იმის შესამოწმებლად, თუ რომელი ნომერია გააქტიურებული მთავარ ნომრად - აკრიფეთ: 146300#
რა ღირს?
• სიმ-ბარათის ღირებულებაა - 21 ლარი
• თუ უკვე სარგებლობთ „გლობალ სელის“ ევროპული ნომრით, ქართული ნომრის შეძენა შეგიძლიათ, მხოლოდ და მხოლოდ 1 ლარად