ტარიფები

     

შემომავალი ზარი / SMS

 

გამავალი ზარი / SMS

 

ქართულ ნომერზე

 

გადამისამართებული "გლობალ სელის" ქართულ ნომერზე 

გადამისამართებული უცხოურ მობილურ ნომერზე

 

 

ქართული ნომრიდან 

       

აპლიკაცია - "GlobalCallback" 

 

 

 

 

 საერთაშორისო ნომერზე

 Global Sim

სიმ სტანდარტ +

სტანდარტული ნომერი

 

 

საერთაშორისო ნომრიდან

Global Sim

სიმ სტანდარტ +

სტანდარტული ნომერი