სერვისები
"გლობალსელზე"  ბალანსის შევსება შესაძლებელია მთელ მსოფლიოში აპრობირებული
ნებისმიერი ქსელის აბონენტს შეუძლია დაპორტირდეს საკუთარი ნომრით "გლობალ სელში"!
,,გლობალ სელი“, როგორც ახალი ქართული მობილური