სერვისები
"გლობალსელზე"  ბალანსის შევსება შესაძლებელია მთელ მსოფლიოში აპრობირებული
ნებისმიერი ქართული ქსელის აბონენტს შეუძლია დაპორტირდეს საკუთარი ნომრით "გლობალ სელში".