პორტირება

ნებისმიერი ქართული ქსელის აბონენტს შეუძლია დაპორტირდეს საკუთარი ნომრით "გლობალ სელში".

"გლობალ სელ"-ის ქსელში ნომრის პორტირებისთვის აუცილებლად უნდა ეწვიოთ "გლობალ სელ"-ის სათავო ოფისს. 

პორტირება ასევე შესაძლებელია როგორც "გლობალ სელიდან" სხვა ნებისმიერ ქართულ ქსელში.